Compare Products (0)

Citizen NH8360-80E Luxury Mechanical Automatic Elegant Men's Watch
More View

Citizen Luxury Mechanical Automatic Elegant Men's Watch
NH8360-80E

Citizen logo
Our Price: US$107.95 change currency
RRP: US$220.00 Sale 50.93% Off Save US$112.05 (50.93%)
Availability: Sold Out

Specifications
Brand
Citizen
Gender
Men
Glass Type
MineralScratch Resistant
Case Material
Stainless Steel
Strap Material
Stainless Steel
Movement
AutomaticSelf-winding, powered by the motion of the wearer’s wrist.
Manufactured In
Japan Made Movement
Features
Calendar (Day & Date Display)
Display
Analog
Dial Color
Black
Case Width
41mm
Case Depth
11mm
Weight
133g
Water Resistance
50m
This product is supplied with:
  • Genuine Citizen Watch
  • Official Citizen 1 Year International Warranty Booklet
  • Multi-Language Instruction Manual
  • Original Citizen Giftbox (Small Charge Applies)
  • Why do we charge for the watch box?
citizen box
30-DAY RETURN POLICY

We understand that when shopping online - there is always a risk that you may not like the product that you receive. That's why we provide a 30 Days No-Questions-Asked return policy with all products. You simply ship the unused (Tags + Manual + Packing) product back to us and we will issue a full refund.
* Please note that we will only refund shipping fees for items that are defective.

INTERNATIONAL WARRANTY

All Citizen products ship with a 1 Year Citizen International Warranty Card.
* Please note that service centres in some countries reject warranty claims for purchases from offshore online vendors. In such cases, we are also available to service your product for up to one year.

Please contact us to initiate a return.

Write Your Own Review
  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Price
Service
Quality

The brand Citizen has been synonymous throughout the years with high quality, reliable, well-crafted, stunningly luxurious watches. Since 1930, Citizen has given us classic designs as well as innovative techniques that is constantly evolving. They have pioneered in groundbreaking watch technology which they continue to improve upon, year after year. Perhaps the most important breakthrough was the development of solar powered watches, which they launched and named as Eco-Drive. Using electrical power converted from virtually any light source (artificial or natural) to charge and power the watch.

Citizen continues to be one of the leading watch manufacturers in the world. They persist on expanding their own ideas on innovation thus improving function, style and durability.

Here at dutyfreeislandshop.com we strive to bring you the latest Citizen watch collections at affordable prices!

Customer Reviews (1)

Citizen NH8360-80E - Automatic Watch - Review by from Poland
Review by <span>Michal</span> from Poland
Quality
Price
Service
5 out of 5
~~~ Zegarek automatyczny Citizen NH8360-80E ~~~

Zamiar zakupu automatycznego zegarka powziąłem już jakiś czas temu. Poszukiwałem zegarka do codziennego użytkowania, o określonych parametrach zewnętrznego wyglądu. Sklepowe ceny „automatów” nie były jednak zachęcające. Stało się, iż trafiłem na stronę Duty Free Island, która zrobiła na mnie dobre pierwsze wrażenie. Jednakże coś nakazywało zachować czujność co do prezentowanych, naprawdę niskich cen zegarków i ich oryginalności. Moje wątpliwości szybko jednak zostały rozwiane kiedy znalazłem więcej informacji na temat Duty Free Island w Internecie – opinie były bardzo pozytywne i wzbudzające zaufanie co do wysokiego standardu sklepu.

Jeśli chodzi o wybór zegarka, chciałem aby była to jak najbardziej klasyczna i elegancka forma do codziennego użytku, mechanizm automatyczny, rzymskie cyfry oraz ładna bransoleta. Tutaj pojawiły się pierwsze problemy. O ile wytypowałem kilka zegarków, które przypadły mi do gustu, o tyle wszystkie one były niedostępne. Postanowiłem więc zapisać się na subskrypcję jednakże informacja o dostępności pojawiła się dopiero po kilku miesiącach, kiedy na kupno nie mogłem sobie chwilowo pozwolić… Następnie wybrane modele szybko się wyprzedały, przyszło więc wstrzymać zakup, choć stronę Duty Free Island przez cały rok śledziłem regularnie.

Decyzję zakupu podjąłem z początkiem nowego roku. Postanowiłem przejrzeć szczegółowo wszystkie dostępne na daną chwilę modele. Wybór padł na Citizen NH8360-80E z czarną tarczą i rzymskimi cyframi. Tutaj moja uwaga do sklepu. Prezentowane przez DFI zdjęcia w minimalny sposób oddają rzeczywiste piękno zegarków. Dopiero wpisując numer modelu w Internecie możemy zobaczyć realne zdjęcia i przekonać się o tym jak faktycznie prezentuje się dany zegarek na ręce. Mając to na uwadze, sam postanowiłem sfotografować swój Citizen jak najdokładniej i w tej recenzji zaprezentować dla osób rozważających zakup tego modelu.

Co do samego procesu zakupu. Dotychczas nigdy nie zamawiałem nic z dalekiego Hong Kongu, a tym bardziej był to zakup na nie małą kwotę w związku z czym powstawały pewne obawy. Wszelkie moje pytania i wątpliwości dotyczące formalności zakupu rozwiewane były przez obsługę DFI bardzo sprawnie i nie pozostało nic innego jak sfinalizować zamówienie.

Przesyłka została nadana tego samego dnia po dokonaniu płatności, otrzymałem potwierdzenie wysłania oraz numer do śledzenia przesyłki. Czas całego procesu od płatności do odbioru zegarka wyniósł tylko 12 dni, byłem informowany mailowo o zmianie statusu zamówienia, nie było żadnych dodatkowych opłat.

Przesyłka była bardzo dokładnie zabezpieczona, dodatkowo załączony został woreczek DFI wraz z instrukcją oraz międzynarodową gwarancją. Zegarek prezentował się doskonale – dużo lepiej niż na jakimkolwiek zdjęciu, które znalazłem w Internecie. Pozostało tylko wyregulowanie bransolety i ustawienie właściwej godziny i daty oraz założenie.

Co dotyczy samego zegarka. Według mnie prezentuje się na ręce doskonale i spełnia wszelkie moje oczekiwania. Będzie idealnie nadawał się do codziennego noszenia, ale również świetnie wygląda w zestawieniu ze strojem formalnym. Jest to piękna, klasyczna i porządna konstrukcja ważąca 133 g, co pozwala poczuć zegarek na dłoni jakkolwiek nie jest on uciążliwy. Szerokość koperty wynosi 41 mm co w mojej opinii jest wielkością odpowiednią, a przynajmniej zegarki takich rozmiarów podobają mi się najbardziej. Koperta ze stali nierdzewnej jest bardzo dobrze wykonana i wykończona w każdym detalu polerowaniem. Tarcza koloru czarnego z pięknymi polerowanymi cyframi rzymskimi, oraz bardzo ładnymi strzałkami (w szczególności strzałką sekundową), datownik umiejscowiony w neutralnej pozycji. Tarcza, również dzięki mineralnemu szkiełku wysokiej jakości – bardzo czytelna. W zależności od światła (dzienne, sztuczne) tarcza nabiera innego wyglądu, co bardzo mi się podoba. Dokładność chodu bardzo dobra.

Co do bransolety – jest wykonana także ze stali nierdzewnej z elementami polerowanymi, podoba mi się jej układ, który jest dość oryginalny. Bransoleta jest solidna i ładnie komponuje się z samym zegarkiem, posiada polerowane zapięcie wraz z logo Citizen.

Zegarek użytkuję prawie pół miesiąca i jestem z tego zakupu bardzo zadowolony. Na ręce prezentuje się doskonale, jest to zegarek taki jakiego bardzo długo szukałem. Z wielką przyjemnością mogę polecić ten model jak i współpracę z Duty Free Island, który trzyma bardzo wysoki poziom w obsłudze klienta i posiada produkty oryginalne i doskonałe jakościowo, o czym sam się przekonałem. Na pewno polecę znajomym zakupy na Wyspie Duty Free :) i sam jeszcze tutaj wrócę. Dziękuję ! :)

Michal


~~~ Automatic Watch Citizen NH8360-80E ~~~

The intention of buying an automatic watch has been made some time ago. I was looking for a watch for everyday use, with specific parameters of the external appearance. Shop prices of "machines" were not encouraging. Finally, I found Duty Free Island website, which made a good first impression on me. However, something required to be vigilant about the presented, really low prices of watches and their originality. My doubts were quickly resolved when I found more information about Duty Free Island on the Internet - opinions were very positive and rise confidence in the high standard of the store.

When it comes to choosing a watch, I wanted it to be the most classic and elegant form for everyday use, automatic movement, Roman numbers and a nice bracelet. Here the first problems appeared. If I selected a few watches that I liked, they were all unavailable. I decided to sign up for a subscription, however, information about the availability appeared after a few months when I could not afford to buy the watch... Then, selected models quickly sold out. I followed the Duty Free Island website regularly throughout the year.

I made a decision to buy the watch at the beginning of the new year. I checked in detailed all the models available at that moment. The choice was Citizen NH8360-80E with a black dial and Roman numerals. Here is my note to the store. The pictures presented by DFI in a minimal way reflect the real beauty of watches. It is only by entering the model number on the Internet that we can see real pictures and see how the watch looks in your hands. Taking this fact into considerations, I decided to photograph my Citizen as accurately as possible and present in this review for people considering purchasing this model.

Purchasing process itself. So far, I have never ordered anything from a Hong Kong which is far away from Europe. Even more it was not item for a small amount of money, what caused some concerns. All my questions and doubts regarding the purchase process were dispelled by very quickly DFI service and there was nothing else than finalize the order.

The parcel was sent the same day after payment. I received a confirmation of sending and a tracking number. The time of the entire process from payment to deliver the watch was only 12 days. I was informed by e-mail about the changes of order status. There were no additional fees.

The shipment was very carefully secured. A DFI bag, instruction and an international warranty were attached. The watch looked magnificent - much better than any photo I found on the Internet. The only thing left was adjusting the bracelet and setting the right time and date.

The watch itself. In my opinion it looks great and meets all my expectations. It is perfect for everyday wear, but it also looks elegant with formal outfit. It is a beautiful, classic and decent design weighing 133 g, which allows you to feel the watch on your hand, however it is not disruptive. The width of the envelope is 41 mm which in my opinion is the right size, or at least the size of the watch that I like the most. The stainless-steel case is very well made and finished in every detail with polishing. Black color dial with beautiful polished Roman numerals, and very nice arrows (in particular with a second arrow), a date stamp in a neutral position. Shield, also thanks to the high quality mineral slide - very easy to read. Depending on the light (daytime, artificial) the shield takes on a different look, which I like very much.

Bracelet - it is also made of stainless-steel with polished elements. I like its layout, which is quite original. The bracelet is solid and fits well with the watch itself, it has a polished clasp along with the Citizen logo.

I use the watch for almost half a month and I am very happy with this purchase. It looks great on the hand. It is a watch that I've been looking for a long time. With great pleasure I can recommend this model as well as cooperation with Duty Free Island, which maintains a very high level of customer service and has original and excellent quality products. I highly recommend everyone shopping on Island of Duty Free :) and I will come back here again. Thank You ! :)

Michal
comments powered by Disqus